m

Smoothie Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vulputate tellus justo, at vehicula tortor facilisis sit amet. Aliquam a tortor ac mauris auctor.

m
Image Alt
ทำไมต้องถั่ว

ทำไมเราถึงเลือกถั่ว ?

ถั่วเป็นสิ่งมหัศจรรย์เล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัว แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์สารประกอบฟีนอลิกไฟโตสเตอรอล โปรตีนพืชคุณภาพสูงและแอลอาร์จินีน ซึ่งมีความสำคัญต่อผลกระทบของสุขภาพ

ชะลอความแก่ก่อนวัย       

การวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าการกินถั่วช่วยลดการสั้นลงของทีโลเมียร์ได้ ทีโลเมียร์คือลำดับเบสซ้ำๆของดีเอ็นเอเรียงต่อกันไปอยู่ตรงปลายสายของดีเอ็นเอ เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ทางกายภาพในการสูญเสียดีเอ็นเอ ความยาวของทีโลเมียร์ เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของอายุขัยในระดับเซลล์  ทีโลเมียร์ที่สั้นลงมีความเกี่ยวข้องกับอายุขัยเซลล์ลดลงและ เพิ่มอัตราเร่งของโรคเรื้อรังที่สัมพันธุ์กับอายุ  การกัดกร่อนของทีโลเมียร์เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุความเครียดและการอักเสบ นอกจากนี้มีการศึกษาในดีเอ็นเอของผู้ใหญ่ที่ได้รับการสุ่มเลือก 5,582 คน พบว่าผู้ที่ทานถั่วโดยคิดพลังงานเป็น 5% ของพลังงานทั้งหมดมีการลดอายุเซลล์มากกว่า 1.5 ปี

ผู้พิทักษ์ป้องกันโรค

การบริโภคถั่วในปริมาณมากจะมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งทุกชนิด และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ และการตายจากโรคระบบทางเดินหายใจโรคเบาหวานและการติดเชื้อ มีการรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ 29 เปเปอร์ เพื่อมาวิเคราะห์รวมข้อมูลสถิติแบบ meta-analysis ได้ข้อสรุปคือ การบริโภคถั่ว 28 กรัม / วัน ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ ได้ชัดเจน

Facebook