m

Smoothie Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vulputate tellus justo, at vehicula tortor facilisis sit amet. Aliquam a tortor ac mauris auctor.

m
Image Alt
เกี่ยวกับเรา

เส้นทางการกำเนิดของ บริษัท ไซน์ชายน์ จำกัด และน้ำนมถั่วเพื่อสุขภาพแมคเกรนต้า คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์รวมกับเรื่องราวของจิตวิญญานจึงสามารถทำให้เกิดพลังงานในการสร้างผลิตภัณฑ์นี้จนสำเร็จ จึงไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นความตั้งใจ ความอดทนและความพยายามที่ยาวนานเพื่อให้สามารถสร้างชิ้นงานนั่นได้สมบูรณ์ที่สุด

ทีมงานของเราเป็น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยด้านสรีระวิทยาและด้านชีวเวชศาสตร์ และเป็นอาจารย์ที่อยู่กับการเรียนการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เรามุ่งเน้นงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วย อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการรักษาก็คือการดูแลและแก้ไขผู้ป่วยที่ปลายเหตุของโรคซึ่งอาจจะรักษาให้หายขาดไม่ได้ จะดีกว่าไหมถ้าเรามีความเข้าใจในการป้องกันโรคตั้งแต่เรายังไม่ป่วย ด้วยวิธีเบื้องต้นที่ง่ายที่สุด 3 อย่างคือ

1. การเลือกทานอาหารที่ดีให้เหมาะสมกับสุขภาพและวัย
2. การออกกำลังกายที่พอเหมาะ
3. การพักผ่อนให้เพียงพอและต้องมีภาวะเครียดที่ไม่สะสมนานเกินไป

ใครที่สามารถรักษาสมดุลทั้ง 3 อย่างในชีวิตได้ดีก็จะห่างไกลจากการสร้างความผิดปกติของร่างกาย ที่เป็นจุดก่อให้เกิดโรคได้ดีเช่นกัน แต่ด้วยปัจจุบันสังคมเมือง สังคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดำรงชีวิตเร่งรีบ แออัด และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษมากขึ้น ทำให้การดำรงชีวิตมีความลำบากที่จะบริหารให้ครบปัจจัยทั้ง 3 อย่าง โดยเฉพาะคุณภาพด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพลดลง

บริษัท ไซน์ชายน์ จำกัด จึงก่อตั้งขึ้น อุดมการณ์คือ การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทำให้ชีวิตสุขภาพดี เราได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากความเข้าใจพื้นฐานระดับเซลล์ รวมกับคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพที่จะไม่เหนี่ยวนำให้เกิดความผิดกปติในร่างกายจนก่อโรค ความปลอดภัยและมาตรฐานในการผลิต ตลอดจนวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยทุกแหล่งของวัตถุดิบสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ชัดเจน และได้ผสมผสานสารสกัดทางชีวภาพที่มีงานวิจัยรับรองระดับโลกโดยใช้เทคโนโลยีในการสกัดที่จำเพาะมีสิทธิบัตรในการผลิต เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรนมถั่วเพื่อสุขภาพ 3 สูตรแรกโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีในการทดลองสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สเตอริไรซ์ และได้รับใบอนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ให้ครอบคลุมดูแลสุขภาพทั้งใน เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่เริ่มมีความกังวลกับค่าน้ำตาลทราย โซเดียม ค่าโพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ผลิตภัณฑ์มีข้อมูลค่าโภชนาการชัดเจนที่สามารถเลือกทานได้อย่างเหมาะสม ที่สำคัญเราไม่ละเลยเรื่องรสชาติความอร่อย ความกลมกล่อมของนมถั่วจากธรรมชาติจริงที่ไร้แต่งกลิ่นสี

ทีมงานบริษัท ไซน์ชายน์ จำกัด มีความหวังและตั้งใจที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของคนไทย ของการนำวิทยาศาสตร์ประยุกต์มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาคุณค่า คุณประโยชน์ในด้านอาหารและเครื่องดื่มให้ยั่งยืน

“เพื่อสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขอร่อยไปพร้อมกับสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในสังคม”

Facebook